Početna
      O nama
      Proizvodi
      Projekti
Solar Sutra d.o.o. je proizvođač električne energije iz FN sustava i tehnički savjetnik pri ulaganju, projektiranju, nadzoru i organizaciji građenja sunčevih elektrana snage od 0,275 MW do 4,95 MW.

    V E Z A N E   T E M E

    O obnovljivim izvorima energije
        www.oie.mingorp.hr

    Korištena tehnologija
        www.enphase.com
        www.vrata-derzic.si
        www.q-cells.com

    Ekološki kutak
        www.fzoeu.hr

    5. Savjetovanje OIE Rovinj 2012
        Primjena mikroizmjenjivača u
         fotonaponskoj elektrani Rupnjak
         Kanfanar


 
Prvi je puta kod mrežnih (on grid) fotonaponskih (FN) sustava primijenjena tehnologija autokampa, dvoosovinskih pratitelja sunčeve putanje (trackers) Deržić Slovenija, mikropretvarača Enphase SAD i modula Q-cell Njemačka. Investitor, autor i izvođač Sunčeve elektrane Rupnjak u Kanfanaru je tvrtka Solar Sutra d.o.o.


Zemlja je neprestance izložena sunčevom zračenju. Ukupno u vanjskom pojasu atmosfere primi 1.367 W/m2 od čega se 6% reflektira, a 16% apsorbira. Atmosferski uvjeti (oblaci, prašina, čestice zagađenja) umanjuju sunčevo zračenje refleksijom za 20%, apsorpcijom za 3%. Nakon prolaza kroz atmosferu otprilike 50% sunčeva zračenja vidljivo je u elektromagnetskom spektru, a ostatak je u infracrvenom dijelu spektra.

Ovisno o prijemu, pretvaranju i primjeni u osnovi se razlikuje aktivno i pasivno korištenje sunčeve energije. Kod aktivnog korištenja primjenjuju se FN ćelije koje energiju svjetlosti pretvaraju u električnu energiju. Pasivno korištenje obuhvaća primjenu građevinskih materijala s povoljnim toplinskim obilježjima i usmjeravanje zgrada prema sunčevu zračenju.

Konačno, količina sunčeve energije koja dosegne Zemljinu površinu je višestruko veća od zbroja potencijala neobnovljivih izvora energije iz ugljena, nafte, prirodnog plina i urana.