Početna
      O nama
      Proizvodi
      Projekti
Solar Sutra d.o.o. je proizvođač električne energije iz FN sustava i tehnički savjetnik pri ulaganju, projektiranju, nadzoru i organizaciji građenja sunčevih elektrana snage od 0,275 MW do 4,95 MW.

    V E Z A N E   T E M E

    O obnovljivim izvorima energije
        www.oie.mingorp.hr

    Korištena tehnologija
        www.enphase.com
        www.vrata-derzic.si
        www.q-cells.com

    Ekološki kutak
        www.fzoeu.hr

    5. Savjetovanje OIE Rovinj 2012
        Primjena mikroizmjenjivača u
         fotonaponskoj elektrani Rupnjak
         Kanfanar


 


5. Savjetovanje OIE Rovinj 2012

Primjena mikroizmjenjivača u fotonaponskoj elektrani Rupnjak Kanfanar

Većina osoba angažiranih u sustavu proizvodnje komponenata, projektiranja i izgradnje fotonaponskih elektrana koriste standardne AC/DC izmjenjivače. Značajke i prednosti mikroizmjenjivača slabo su poznate.
AC fotonaponski moduli, s mikroizmjenjivačem u funkciji priključne kutije pospješit će prijelaz iz DC u čiste AC fotonaponske sustave. Neće biti potrebni DC/AC izmjenjivači, razvodni ormarići s DC osiguračima i DC odvodnicima prenapona. Eliminiranje opasnosti od visokog napona 500 - 800 V DC, doći će do izražaja posebice pri ugradnjama na krovu. Primjenom mikroizmjenjivača postiže se veća sigurnost (naponi koji se pojavljuju pri instalaciji na DC strani su manji od 50 V.). Smanjena je opasnost od el. luka uslijed tehničkih propusta na DC strani (nekvalitetni kabeli ili loše pričvršćeni konektori).

Opis fotonaponske elektrane Rupnjak Kanfanar

Planirana vršna snaga sunčane elektrane (SE) na točki priključenja na mrežu HEP-a je 29,77 kWp, što ju svrstava u grupu postrojenja 1.a.2 (od 10 kW do 30 kW).
Potencijal Sunčane energije na lokaciji SE Rupnjak odredili smo na temelju dostupnih podataka na PVGIS © European Communities, 2001-2007, http://sunbird.jrc.it/pvgis/.
Za lokaciju na kojoj je planirana SE Rupnjak, 45°7'10" sjever i 13°50'26 istok:
- prosječno godišnje sunčevo zračenje na površini dvoosnog pratitelja sunčeve putanje je oko 2080 kWh/m2 ... » pročitaj cijeli članak