Početna
      O nama
      Proizvodi
      Projekti
Solar Sutra d.o.o. je proizvođač električne energije iz FN sustava i tehnički savjetnik pri ulaganju, projektiranju, nadzoru i organizaciji građenja sunčevih elektrana snage od 0,275 MW do 4,95 MW.

    V E Z A N E   T E M E

    O obnovljivim izvorima energije
        www.oie.mingorp.hr

    Korištena tehnologija
        www.enphase.com
        www.vrata-derzic.si
        www.q-cells.com

    Ekološki kutak
        www.fzoeu.hr

    5. Savjetovanje OIE Rovinj 2012
        Primjena mikroizmjenjivača u
         fotonaponskoj elektrani Rupnjak
         Kanfanar


 


Solar Sutra d.o.o. je proizvođač električne energije iz FN sustava i tehnički savjetnik pri ulaganju, projektiranju, nadzoru i organizaciji građenja sunčevih elektrana snage od 0,275 MW do 4,95 MW.